MODELLER

H & V model

Klassisk model

H & V model

H & V modellen er udviklet af Henning & Vinnie Linderoth, der har et livslangt forhold til undervis-ning, på flere planer. Et af de gennemgående temaer de har arbejdet med, er planlægning af undervisning og det, der rent faktisk sker.

For os er det også den ramme, der kaldes didaktik.

Vi mener ikke, at man kan lave en model for undervisning, men man kan lave en ramme for didaktisk tænkning. Den 'didaktiske tænkning' for en didaktiker - som os - er klasserumsforsk-ningens problem, at man aldrig kan træde ind i et klasserum uden at medbringe fordomme. En af de fordomme vi bærer ind, er, at man ikke kan adskille 'teori og praksis' eller fjerne fordomme.

Man kan heller ikke dele didaktik. Der findes ikke fagdidaktik, som tiden ellers skriger på. Det 'tøj', som definerer en lærer er didaktik..


Den klassiske model findes ikke i klassisk græsk filosofi. Der er nutidige didaktikere, der peger på, at Platons Menon-dialog er grundlag for modellen. Efter mine overvejelser holder det ikke. Se (Link)

Hiim & Hippe model

Hiim & Hippe er navnet på to norske didaktikere. Deres bog udkom på norsk i 1993 og blev udgivet i Danmerk i 1997. Bogen blev meget dominerende på danske semina-rier.

SMITTE model

SMITTE modellen blev præsen-teret i forbindelse med et stort landsdækkende evaluerings-projekt "4-by".

Projektet blev sat i gang i 1997.

Der var 12 skoler tilknyttet projektet i 4 byer. Til hver skole var der tilknyttet en konsulent. Jeg havde Skivehus Skole. Projektet blev styret fra Danmarks Lærerhøjskole i Skive.

Lederen var Ole Harrit