PERSONDATA (GDPR)

DUPS Consult I/S er underlagt loven om persondata.


Virksomheden Dups Consult behandler personoplysninger og skal derfor overholde lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik.


Derfor har Dups Consult I/S vedtaget denne privatlivspolitik den 1. april 2020, der kort fortæller, hvordan Dups Consult I/S behandler personoplysninger, og dermed sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling.


Dups Consult I/S behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål ud fra virksomhedens legitime interesser – samt den lovgivning der er pålagt os. Dups Consult I/S behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde selskabets formål, og vi sletter oplysninger, når de ikke længere er nødvendige, eller når du beder os om det og ikke er pålagt os fra myndigheder.


Dups Consult I/S er ansvarlige for behandling af dine personoplysninger

Dups Consult I/S er dataansvarlig, og Dups Consult I/S sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.


Du kan altid kontakte selskabet på

Mail: info@dups.dk


Behandling af personoplysninger

Dups Consult I/S behandler følgende personoplysninger:

  • navn, adresse, telefonnummer, mailadresse, købsfaktura


Her indsamler Dups Consult I/S oplysninger fra

Dups Consult I/S får oplysningerne fra dig.


Dups Consults I/S formål med behandling af dine personoplysninger

  • At behandle kundeoplysninger – herunder at oplyse interesserede om Dups Consult I/S arrangementer.


Videregivelse af dine personoplysninger

Dups Consult I/S videregiver ikke oplysninger om dig til andre.


Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Dups Consult opbevarer ikke oplysninger om dig – udover 5 år for fakturer, der er lovpligtig.


Dine rettigheder

Når Dups Consult I/S behandler dine oplysninger, har du iflg. persondataforordningen en række rettigheder:

  • Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig – det er det vi oplyser dig om i denne privatlivspolitik
  • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig
  • Du har ret til at få oplysninger om dig slettet, dog ikke lovpligtige

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod Dups Consult I/S behandling, ved at henvende dig til selskabet. Du finder kontaktoplysninger øverst her i privatlivspolitikken.

Du kan indgive klage til tilsynsmyndighederne – Datatilsynet – over behandling af dine personoplysninger.


Revision af privatlivspolitikken

Dups Consult I/S forbeholder os ret til at ændre Selskabets privatlivspolitik. Når Dups Consult I/S ændre privatlivspolitikken ændrer selskabet også datoen nederst i dette dokument. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom – så som salg af Selskabet eller ændring af Selskabets ejerform.


Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på vores hjemmeside www.dups.dk

Er gældende for Dups ConsultI/S øvrige hjemmesider, hvortil der er links.Sidst revideret 1. april 2020