Vesten må indlede forhandlinger med Rusland uden om Ukraine eller tvinge Ukraine til forhandlingsbordet. Det var budskabet i et essay skrevet af Jürgen Habermas i sidste uge i Information, og målet må ifølge tysk filosofis nestor være at nå frem til en fredsslutning baseret på situationen før 24. februar 2022, dvs. en permanent russisk annektering af ukrainsk land i Donetsk, Luhansk og på Krim.

DEBAT i INFORMATION 27. februar 2023 af Jakob v. H. Holtermann

Jürgen Habermas har været en af Europas største pædagogiske og didaktiske tænker. Ikke mindst hans samfundstænkning, der bygger på et stærkt demokratisk fundament. For ham er samtalen det helt afgørende. 

Problemet med Habermas' samtale er, at det kræver ligeværdige samtalepartenere.

Vi er dedikeret til at hjælpe lærere med at undervise og engagere eleverne i filosofiske koncepter og i særdeleshed didaktiske teorier.


Dyb filosofi og didaktik udfordrer traditionelle tankeprocesser. Det handler om at stille spørgsmål, udforske komplekse didaktiske ideer og være bundet af konstruktiv kritisk tænkning.


Med vores teknologiske tilgange og innovative undervisningsmetoder kan du give dine studerende en dybere forståelse didaktisk tænkning, teknologi og filosofi, der kan være vigtige elementer i fællesskaber om selvhjulpethed. Didaktisk tænkning er ikke færdige modeller og metoder og det er slet ikke fagfagligt, hvorfor didaktik må tage afstand fra begrebet fagdidaktik og i særdeleshed begrebet læring.


Vi har ingen intentioner om at lave lette kurser studiematerialer og værktøjer, der skal gør det nemt at integrere dyb didaktisk tænkning, teknologi og filosofi i din undervisning.


Vi vil tage dig med på en spændende rejse ind i de dybeste kroge af didaktisk tænkning, teknologi og den filosofiske verden og inspirer dig til at være konstruktiv kritisk tænkende.