OM DIDAKTIK.DK

Didaktik.dk bygger på iagttagelser i klasserum og på nettet. Gennem flere år er der sket iagttagelser i klasserum, auditorier, IT-rum -  af såvel voksne som skoleelever samt i vuggestuer og børnehaver.


Didaktik.dk ejes af DUPS Consult I/S, der var et pædagogisk selskab, der ud- og afviklede kursusforløb for lærer, sygeplejesker og pædagoger. I dag er det et selskab, der arbejder med IT-didaktiske bøger, website, podcarst o.l.


Didaktik.dk er en gammel hjemmeside, der også har haft en norsk og svensk hjemmeside med samlet godt 2000 brugere. I dag er der kun dk - domænet tilbage, der blev købt den 10. dec. 1999. I dag er den didaktiske tænkning på vej ud og er afløst af begrebet læring. Jeg mener, at det har givet meget store omkostninger. Det vil jeg vende tilbage til.


Flere begivenheder har betydet, at didaktik.dk skal bygges helt om. Mange intentioner, som var fra begyndelsen, er nu muliggjort.


Fjerneundervisning er nu blevet en hverdag, tvunget af omstædighederne med corona. Men fremover bliver det en mulighed, som skal finde sin plads i didaktikken.


Coronaen har allerede ændret rigtig meget. Forskere har stort set lagt coronaen i graven, men den vender måske svækket tilbage.


AI vil få stort betydning for den didaktiske tænkning - din ultimative kilde til teknologi-trends, nyheder og tips. Jeg er her for at hjælpe dig med at udforske den spændende verden af teknologi, og opgradere din viden og færdigheder. Kom med os på en rejse ind i den didaktiske fremtid! "AI skal individualisere undervisningen", siger eksperterne på området. For mig er det ikke målet med AI. Netop didaktisk tænkning og AI kan skabe kreativitet til fællesskab. 


Ukraine har i mange år oplevet en konflikt, som har haft stor betydning for landets udvikling og uddannelse. Denne konflikt har sat fokus på behovet for teknologi og innovation i ukrainske skoler og uddannelsesinstitutioner, der også indbefatter millitæret.


Didaktik spiller en vigtig rolle i at styrke uddannelsessystemet og give eleverne de nødvendige færdigheder til at håndtere udfordringerne i et moderne samfund - parat til EU. 


Den europæiske didaktik skal bygges op omkring  legen og angsten.