INSPIRATION

Velkommen til Didaktik, hvor kommunikation er nøglen til succes. Vores hjemmeside er dedikeret til at hjælpe dig med at forbedre dine kommunikationsfærdigheder og opnå dine mål. Vi er glade for at have dig her, og vi er klar til at guide dig på din rejse mod bedre kommunikation og dermed bedre didaktik.


Jeg har tidligere hentet inspiration fra den tyske filosof Jürgen Habermas, der bygger sin filosofi på kommunikation. Gennem kommunikation kan man løse alle problemer - både de nære og de globale. I denne kommunikation er forståelse et helt grundlæggende begreb.


Her udforsker vi kommunikationens betydning og Jürgen Habermas' teori om forståelse og samfund. Siden 1960'erne har han været en af den vestlige verdens mest fremtrædende tænker. Han er vokset ud af 2. verdenskrigs rædsler og kommunikation og samtaler i et demokratisk samfund har været det bærende i for ham. 


I dag er de vestlige samfund udfordret af terrorisme og krige, som Habermas' tænkning næppe er i stand til at håndtere. Det vil fremover også få meget stor indflydelse på den didaktiske tænkning. Med 11. september, vira og Ukrainkrigen samt andre konflikter er begrebet forståelse ikke helt det samme længere.